SHPEJTIMI

 Kompania Turistike "Shpejtimi" është Biznes privat,  zhvillon aktivitete të suksesëshme në lëmin e Transportit dhe Turizmit që nga viti 1992 ,   dhe punon komform rregullave Kombëtare dhe Ndërkombëtare. 

Posedojm një flot prej 20 autobusëve të standardit europian.

Ajo që e radhit Kompaninë Shpejtimi në mesin e ndërmarrjeve më të suksesshme jo vetëm në vend por edhe në regjion është: 
          -Stafi profesional, 
          -Flota e autobusve të standardit Europian 
          -Emri i krijuar në  tregun e turizmit dhe transportit, 
          -Numër i madh i bashkëpuntorëve  në vend dhe jashtë vendit. 

Klientet e kënaqur janë reklama jonë më e mirë.

Ju lutem pritni ...