Çka janë Pikat ?


Pikat janë bonusi (provizioni ) juaj !
Për çdo biletë të rezervuar ju do të fitoni pikët  mvarësisht nga çmimi i biletës , në proporcion 10:1,.  Dhe  pastaj mundë ti shfrytëzoni për pagesë të biletave për udhëtimet tjera.


Si i fitoj pikat ?
Pasi të keni rezervuar biletën dhe udhëtimi të jet realizuar , ju në llogarin tuaj do të merrni konfirmimin se:  udhëtimi është realizuar dhe se keni fituar "pikë" , e të cilat mundeni ti shfrytzoni për pagesën e udhëtimit të ardhshëm.
Për shumën 10 EUR fiton 1 "pikë". Vlera e pikës nuk është statike, por nuk mund të jetë më e voges se 1 Euro , ,

pra ni "pikë" ≧ 1 Euro .


Si mund ti shfrytëzoj pikat ?

Pasi të i keni tubuar 10 "pikë" ju mundë ti shfrytëzoni për të paguar biletat e radhës.

Ju lutem pritni ...