Linja Qytetet
Nga
Nisja me
Kthimi me
Persona

Udhëtimet e rradhës

03-05-16 Durrës - Tiranë - Prishtinë
04-05-16 Prishtinë - Tiranë - Durrës
04-05-16 Kosovë - Itali Via Serbia
04-05-16 Durrës - Tiranë - Prishtinë
05-05-16 Prishtinë - Tiranë - Durrës
05-05-16 Durrës - Tiranë - Prishtinë
06-05-16 Prishtinë - Tiranë - Durrës
06-05-16 Itali - Kosovë Via Serbia
06-05-16 Gjermani - Kosovë via Sloveni - Kroaci - Serbi
06-05-16 Durrës - Tiranë - Prishtinë

Tek kompania Shpejtimit ju mund te gjeni oferten me te mira për ekzkursione për grupe të vogëla  nga 8 - 15 e deri tek grupet me mbi 50 persona,

- Ju lutemi dërgoni  kërkesën me destinacionin e dëshiruar ne info@shpejtimi.net.


Ju lutem pritni ...