Linja Qytetet
Nga
Nisja me
Kthimi me
Persona

Udhëtimet e rradhës

25-05-16 Prishtinë - Tiranë - Durrës
25-05-16 Durrës - Tiranë - Prishtinë
26-05-16 Prishtinë - Tiranë - Durrës
26-05-16 Durrës - Tiranë - Prishtinë
27-05-16 Prishtinë - Tiranë - Durrës
27-05-16 Gjermani - Kosovë via Sloveni - Kroaci - Serbi
27-05-16 Durrës - Tiranë - Prishtinë
27-05-16 Prishtinë - Sarandë
28-05-16 Kosovë - Gjermani via Serbi - Kroaci - Sloveni
28-05-16 Prishtinë - Tiranë - Durrës

Tek kompania Shpejtimit ju mund te gjeni oferten me te mira për ekzkursione për grupe të vogëla  nga 8 - 15 e deri tek grupet me mbi 50 persona,

- Ju lutemi dërgoni  kërkesën me destinacionin e dëshiruar ne info@shpejtimi.net.


Ju lutem pritni ...